Warning: include(/var/chroot/home/content/j/o/z/jozobster/html/libraries/joomla/language/dir.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/36/5332036/html/index.php on line 9

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/var/chroot/home/content/j/o/z/jozobster/html/libraries/joomla/language/dir.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/36/5332036/html/index.php on line 9

Warning: include(/var/chroot/home/content/j/o/z/jozobster/html/cache/mod_stats/title.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/36/5332036/html/index.php on line 12

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/var/chroot/home/content/j/o/z/jozobster/html/cache/mod_stats/title.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/36/5332036/html/index.php on line 12

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/content/36/5332036/html/index.php:9) in /home/content/36/5332036/html/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/content/36/5332036/html/index.php:9) in /home/content/36/5332036/html/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/36/5332036/html/index.php:9) in /home/content/36/5332036/html/libraries/joomla/session/session.php on line 426
Novosti iz prošlosti

Taračin Do sa okolicom

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • dark color
  • red color

Ljepših možda ima, dražih nigdje...

(M. Selimović)

Novosti iz prošlosti
Autor J. B.   
Utorak, 21 Prosinac 2010 16:53

NAHIJA DUBROVNIK U BOSANSKOM SANDŽAKU (II)


Popis sadrži niz nedostataka. O nelogičnostima i  nejasnoćama pisaćemo na kraju popisa.  Za nahijsku tvrđavu Dubrovnik se koji put veli, da se nalazi u visočkoj nahiji. U sarajevskom kadiluku su uvakufljene njive, livade i ispaše u nahiji Dubrovniku zajedno sa svima  oženjenim robovima, koji se tu nalaze, i sa njihovom muškom i ženskom djecom, koja su također robovi. Ono što je posebno interesantno, ovdje se očito mogu vidjeti podaci o prijelazima na islam ("Idem u Visoko da promijenim vjeru"), što nam pokazuju podaci o vlasništvu imovine, dakle već  različita imena očeva (kršćanska) i sinova (muslimanska). Prvi popis Bosanskog sandžaka iz 1468. godine, pored pojedinačnih imena, bilježi i sela naseljena isključivo krstjanima. Tako su u has Isa-bega ulazila sela Dubrovnik sa 10, Hočevje sa 11 i Brezovice sa 14 krstjanskih kuća. Zanimljivo je da je prihod od ovih sela bio znatno veći nego od drugih sela sa istim brojem kuća. Zanimljivo će biti pogledati šta se dešava sa stanovnicima tih sela za nekih 150. godina. No, o tom potom...Slijedi popis sela koja pripadaju našoj župi:

Selo G o r nj a  Lj u b i m lj a*, nenaseljeno, pripada Sarajevu:
Zemin Mahmuda, Alagoza i Mehmeda, u posjedu Halil-ćehaje; u rani­jem popisu zabilježen kao baština; Zemin Mehmeda; selište Mehmeda, Vučehne Radinova i Kurd-Alije, sina Džaferova, u posjedu Halil-ćehaje; u ranijem defteru zabilježen kao baština;

Prihod: od žitarica, resmi čifta, ušura od lana i ostalog 1.500


Selo Čemernica, pripada Dubrovniku:
Baština Šahina Vukićeva, u posjedu Hasana Nesuhova; baština Milovca, sina Juričina, u posjedu Hasana, sina Nesuhova; baština Radina, u posjedu Štipana, u posjedu Hasana Nesuhova; assa njive 3, dunuma 4, u posjedu Nesuha Jusufova; cifluk Mehmeda, sina Hasanova; baštinska zemlja Milice, u posjedu Nesuha, sina Hizir-ćehaje, zatim u posjedu njegova sina Hasana, kao i njiva zvana Jablanovo Ugarište u blizini sela Višnjica i Banova Stina, u okviru sela Čememice, kao i jedna njiva u području Jagmera? - čift; Hurrem, Bajezida; Muharrem, Hurrema; Hizir, Bejezida;
Prihod:resmi čift i bennak pšenice, kejla 10, iznos mješanca, kejla 22, iznos zobi, kejla 25, iznos ušur od povrća, lana, sijena i košnica polovina badihave, mlađarine, poljačine  i tapijske pristojbe na zemin


A k i n dž i j e sela Čemernica, pripada Dubrovniku:

Baština Tvrdka, u posjedu Mehmeda, sina Davudova, u posjedu Džafera, sina Nesuhova; Baština Radina, u posjedu spahije Balije, u posjedu sina mu Osmana;
muslimana sa baštinama 2;

Prihod: od žitarica, resmi čifta, ušura od sijena i ostalog  370


Selo Letvik*, pripada Dubrovniku:

Veli, Mehmeda; Mehmed, Abdullaha - na baštini Jusufa Vukašinova; Hasan, Ilijasa - na baštini brata mu Muruvveta; Baština Alije, sina Cvitkova, u posjedu Balije, sada u posjedu Hanife hatun; Husejn, Hasana - na baštini Ibrahima Ilijasova; Dursun, Mehmeda; Ali, Nesuha - na baštini Radosava; Jusuf, Hasana; Osman, Hasana; Baština Milice, u posjedu Balije, sina Alijina; Baština Višesava, u posjedu Alije, sa­da u posjedu sina mu Balije; Sefer, Alagoza; Ali, Sulejmana; Baština Pavla, u posjedu Štipana, zatim u posjedu Milaka, sada u posjedu Mahmuda, sina Hasanova;
Nemuslimani:
Baština Ivana Veseličina, u posjedu Radinka, sada u posjedu sina mu Ivana; Baština Radina, u posjedu Draška, sada u posjedu Mezida i Draška; Matija, Draška; Baština Štipana Tomašova, u posjedu Radinka Vukasova; Baština Martina Stipanova, u posjedu Vukasa; Stojan, Ivana - na baštini;

Prihodi: resmi čift, bennak i mudžerred 308, ispendža 150, pšenice, kejla 20, iznos 559, zobi, kejla 26, iznos 182, šire, medri 7, iznos 49, ušur od povrća, lana, sijena, voća i košnica 235, polovina badihave, mlađarine, poljačine i tapijske pristojbe na zemin 77. Svega 2.000

muslimana sa baštinama 14, nemuslimana 6;Akindžije   spomenutog sela Letvik, pripada Dubrovniku:
Baština Husejna, u posjedu Junusa, zatim u posjedu Ilijasa, sada u posjedu sina mu Mehrneda;
Baština Radonje, u posjedu Mehmeda, zatim u posjedu Šemse hatun, sada u posjedu Velije, sina Mehmedova;
Prihod: od žitarica, resmi čifta, ušura od lana, sijena i ostalog  400


Selo V i š nj i c a , pripada Dubrovniku:

Baština Alije Radakova, u posjedu Tur-Alije Jusufova; Baština Vukca, u posjedu stanovnika sela, sada u posjedu Nesuha, sina Iskenderova; Baština Vuka, u posjedu Radoja, sada u posjedu Kurd-Alije, sina Jusufova; Hasan, Ferhada - na Muradovoj baštini; Ibrahim, Pirije - na Milojevoj baštini; f. 131 Baština Oruča, sina Hamzina, u posjedu stanovnika sela; Jahja, Memije - na Husejnovoj baštini; Baština Vukca, u posjedu stanovnika sela, sada u posjedu Nesuha, sina Iskenderova; Baština Radaka Radohnjinova, u posjedu Aiše hatun, sada u posjedu Memije, sina Alijina; Osman, Dursuna - na baštini; Emiršah, Tur-Alije - na Jusufovoj baštini; Lutfi, Kurda - na Mahmudovoj baštini; Jusuf, Balije - na Hasanovoj baštini; Baština Vukića Milkova, u posjedu stanovnika sela; Hubijar, Ise; Uvejs, Husejna; Bali, Mustafe; Piri, Mahmuda; Isa, Mahmuda; Dursun, Hasana; Ibrahim, Dursuna; Gazanfer, prišlac; Muruvvet, Timura; Husejn, Ise; Hubijar, Ise; Muruvvet, Dursuna; Piri, Jusufa; Ibrahim, Pirije; Omer, Pirije; Hasan, Ferhada; Husejn, Ferhada; Mustafa, Ferhada; Hasan, Tur-Alije; Zemin Iskendera, Dursuna i Balije; zemlje koje oni zajedno sa stanovnicima sela Višnjice posjeduju i uživaju – čift; Hassa njive zvane: Vrbina, Višnjica i Selište Do, koje stanovnici spomenutog sela posjeduju i uživaju;

muslimana sa baštinama 33;

Prihod: resmi čift i bennak pšenice, kejla 30, iznos mješanca, kejla 50, iznos zobi, kejla 60, iznos ušur od povrća, sijena, lana, crvenog i bijelog luka i ostalog 1 mlin, pristojba
A k i n dž i j e spomenutog sela, pripada Dubrovniku:
Baština Radivoja, u posjedu Husejna, sada u posjedu Ibrahima, sina Pirijina;
Baština Vukca, u posjedu Velije, sina Husejnova, sada u posjedu Nesuha, sina Iskenderova;
Prihod: od žitarica, resmi čifta, ušura od sijena, povrća i ostalog  550


Selo V i d o t i n a , pripada Dubrovniku:

Baština Mustafe Radosavljeva, u posjedu Džemaile hatun; Baština Iskendera Radinkova, u posjedu sina mu Firuza, sada u posjedu Nazešahe hatun; Baština Mahmuda, u posjedu Husejna, sada u posjedu Hurrema, sina Husejnova; Baština Nesuha Radešinova, u posjedu Pašajigita; Baština Pašajigita Ilijasova, u posjedu Kurda, sada u posjedu Nazešahe hatun; Baština Alije Mehmedova, u posjedu stanovnika sela; Baština Boriše Vitošića, u posjedu Nazešahe hatun; Baština Matijaša, u posjedu Iskendera, sina Nesuhova; Pašajigit, Nesuha - na baštini; Baština Vladosava, u posjedu Hasana, sina Mehmedova; Baština Hasana Dragićeva, u posjedu Pir-Alije Mehmedova, sada u posjedu Hasana; Baština Ejnehana Jusufova, u posjedu Hasana; Mustafa, Alije - na Cvijanovoj baštini; Jahja, Jusufa - na baštini; Baština Ferhada Alijina, u posjedu Duraka, iz sela Logina; Ejnehan, Cvijana - na očevoj baštini; Salih, Turbaše; Sadi, Jusufa - na baštini; Nesuh, Ismaila - na baštini; Mehmed, Hasana - na baštini; Nesuh, Mahmuda - na baštini; Behadir, Milanka - na baštini; Husejn, Hamze - na baštini; Piri, Ejnehana - na baštini; Junus, Alije - na Radovanovoj baštini; Ali, Davuda - na baštini; Hasan, Tur-Alije; Kurd, Bajramlije; Ferhad, Hasana; Šahman, Memije;

Prihod:
resmi čift i bennak pšenice, kejla 50, iznos mješanca, kejla 107, iznos zobi, kejla 95, iznos šire...Svega 4.999

muslimana sa baštinama 30;

_________________________________________________
* -  Ljubimlja nekada, sada  selo Ljubina i predio na istoimenoj rijeci sjeverozapadno od Sarajeva; dilema je da li se radi o našoj Ljubini ili Ljubini kod Semizovca, jer Vidotina,  Kožlje, te Ljetovik  pripadaju nahiji Dubrovnik, a Ljubimlja - Ljubina nahiji Saraj.
* - današnji Ljetovik.


Nastavlja se...

 

Taracin Do na Facebook


www.taracin-do.com
Taračin Do sa okolicom