Taračin Do sa okolicom

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • dark color
  • red color

Ljepših možda ima, dražih nigdje...

(M. Selimović)

Naučni rad
Autor Nihada Ibrišimović   
Četvrtak, 14 Svibanj 2015 09:57

ORONIMI ILIJAŠA I OKOLICE

Sarajevska općina Ilijaš, tipičnog bosanskog, ravničarsko-brežuljkastog i brdsko planinskog terena, prostire se na površini od preko 300 kilometara kvadratnih na nadmorskoj visini od oko 500 do 1200 metara. Polovina općinskog zemljišta (16.249 hektara) je pod šumom.

Navedene geografske karakteristike upućuju na bogat korpus oronima ilijaškoga toponomastikona. Ovim radom obuhvaćeno ih je ukupno 73. Predmetom obrade u ovome radu bile su uzvisine preko 500 metara nadmorske visine. Korpus je formiran na temelju dostupnih pisanih izvora i istraživanjem na terenu.

Kako je svaki toponim sociolingvistički znak, etimološka i etiološka tumačenja iljaških oronima otkrit će nam jezičko porijeklo, strukturu i zastupljenost jezičkih tvorbenih sredstava u građenju oronima ovoga kraja, ali i uputiti u iljašku floru, prevashodno zastupljenost drvenastih vrsta na ovome terenu, geografske obrise, geo-morfološki sastav tla, ljudsku djelatnost, vlasničke odnose i druge izvanjezične osobitosti istraživanoga areala.

Oronime u ovome radu prezentirali smo trojako – popisom i opisom oronima koja sadrže sažeta etimološka i etiološka tumačenja, toponomastičkom kartom i rječnikom. Na temelju etimološke i etiološke analize izvršena je semantička, strukturna i klasifikacija oronima s obzirom na jezičko porijeklo.

 

Cijeli tekst, objavljen u naučnom časopisu Bosnistika plus, možete vidjeti ukoliko kliknete na link: Nihada Ibrišimović

 

Taracin Do na Facebook


www.taracin-do.com
Taračin Do sa okolicom