Taračin Do sa okolicom

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • dark color
  • red color

Ljepših možda ima, dražih nigdje...

(M. Selimović)

Aktivnosti u Solakovićima
Autor Odbor   
Ponedjeljak, 17 Listopad 2016 09:20

OGRAĐENO MJESNO GROBLJE

U cilju vođenja potrebne brige o mjesnom Katoličkom groblju ”sv. Franjo Asiški” u Solakovićima, kao vječnom počivalištu naših predaka i srodnika,neformalna grupa mještana stalno nastanjenih u Solakovićima, kao i onih koji su češće prisutni u rodnom mjestu, evo već dvadeset poslijeratnih godina planira i organizira razne aktivnosti na sanaciji i održavanju u ratu devastiranoga groblja. Postupno se pristupalo pojedinim aktivnostima od deminiranja samoga groblja, sanacije devastirane kapele, ograđivanja (bodljikava žica i drveni kolci), i tekućeg periodičnog održavanja groblja.

Tek u proljeće 2015. godine, poslije potpunog deminiranja okolice groblja i predratne staze-trase kojom se u groblje dolazilo (jer je smješteno usred privatnih posjeda), stekli su se uvjeti da se pristupi djelimičnom proširenju groblja, postavljanju trajnije ograde i trasiranju boljeg pristupnog puta (za motorna vozila) do groblja. U tom cilju izvršene su odgovarajuće pripreme, dogovori susjeda zainteresiranih za te aktivnosti i putem Mjesne zajednice Ljubina podnešen zahtjev Općini Ilijaš (01.12.2015.) za dodjelu sredstava u iznosu od 4.000,00 KM za tu svrhu, kao i objavljen poziv svima onima koji imaju svoje srodnike ukopane u tom groblju i koji imaju namjeru biti tu sahranjeni, kao i svim drugim darodavcima da daju svoje novčane priloge za tu namjenu. Određen je i minimalni iznos za sve ”obaveznike”- domaćine od po 50,00 KM.

Da bi se sve ove aktivnosti mogle blagovremeno planirati, koordinirati i voditi na jednoj od akcija potvrđen je ranije predloženi sastav Odbora: Iljko, Tono i Zoran Barić.

Prikupljena novčana sredstva za ograđivanje groblja i trasiranje prist. puta

1. Općina Ilijaš..............................................................................................4.000,00 KM

2. Barić (ud. Ivice) Ana......................................................................................50,00 KM

3. Barić (Ilije) Iljko.............................................................................................50,00 KM

4. Barić (Iljke) Gabrijela i Matukić Peđa...........................................................50,00 KM

5. Barić (Iljke) Dejan..........................................................................................50,00 KM

6. Barić (Iljke) Mladen.......................................................................................50,00 KM

7. Barić (Ilije) Anto.............................................................................................50,00 KM

8. Barić (ud. Šime) Mara....................................................................................50,00 KM

9. Barić (Šime) Danko.........................................................................................50,00 KM

10. Barić (Danke) Denis........................................................................................50,00 KM

11. Barić (ud. Ilije) Milka......................................................................................50,00 KM

12. Barić (ud. Ivana) Janja....................................................................................50,00 KM

13. Barić (Vinka) Zoran.........................................................................................50,00 KM

14. Barić (Ilije) Franjo...........................................................................................50,00 KM

15. Barić (Franje) Danijel......................................................................................50,00 KM

16. Barić (Franje) Dijana.......................................................................................50,00 KM

17. Barić (Ivana) Tono.........................................................................................100,00 KM

18. Barić (Ivana) Stjepan-Pepo............................................................................100,00 KM

19. Barić (Ivana) Gustin....................................................................................1.000,00 KM

20. Barić-Jozić (Ivana) Janja..................................................................................50,00 KM

21. Barić (Ilije-Prikana) Stjepan-Pepa...................................................................50,00 KM

22. Barić (Ilije-Prikana) Mato..............................................................................100,00 KM

23. Barić (Ilije-Prikana) Rado..............................................................................100,00 KM

24. Barić (Ante) Drago........................................................................................100,00 KM

25. Kozina Janja i Juro...........................................................................................50,00 KM

26. Gunjević (Iije) Zdenka...................................................................................400,00 KM

27. Gunjević (Ilije) Perica.....................................................................................50,00 KM

28. Ivanić Pero i Jelka.........................................................................................100,00 KM

29. Barić (Pave) Miroslav (za širu obitelj pok. Pave i Božice Barić) 100 EUR = 195,00 KM

30. Jozić rođ. Barić (Marijana) Darinka................................................................50,00 KM

Do 18.09.2016. godine prikupljeno ...............................................S V E G A: 7.195,00 KM

Donacije koje nisu prikazane kroz novčane iznose

- Firma D o.o. Halilović; vlasnik Almir Halilović,  dao nam cijeli dan na raspolaganje mašinu-bager/Skip sa rukovaocem, koji je trasirao put od Barića Sokaka do kapije Groblja, poravnat plato u samome groblju, kao i očišćena trada sa jedne strane za postavljanje ograde.

- Firma Kamenoklesar „GRBO“- Vlasnik Sead Sejo Grbo je još ranije obećao i u ponudi napisao da "kapiju sa križem i uklesanim slovima na kamenu, poklanja dragim komšijama". Obećanje je naravno održao i u sklopu grobljanske kapije izradio betonsku ploču cca 8m2.

Radne akcije mještana

U toku ove godine na Groblju i oko njega izvedeno je šest radnih akcija mještana na pripremi za ograđivanje i uređenju groblja i prilaznog puta. Prva je bila 02.04. (učesnika

11); druga 14.05. (učesnika 6); treća 11.06. (učesnika 4); četvrta 25.06. ( učesnika 13); peta 10.07. (učesnika 5) i šesta 12.09. (11 učesnika). Na ovoj šestoj akciji naš susjed i prijatelj Vjekoslav Jurić nam je besplatno transportovao i na cjelodnevnu upotrebu ustupio vlastiti agregat, koji nam je poslužio za zavarivanje kapije i arm. mreža na ogradi. Zavarivanje ograde i kapije besplatno je izvršio Zoran Barić.

Zaključci

- Članovi Odbora smatraju da je planirana obimna akcija ograđivanja groblja i trasiranja i uređenja puta uspješno vođena, koordinirana i završena.

- Kod planiranja pripreme ukupnih aktivnosti ostvaren je kontakt sa jednim od (su)vlasnika zemljišta-„Zavlije“ ( svi su van BiH) kuda se prolazi do groblja (Barić Vlatko) i pribavljena usmena saglasnost da se mašinom mjestimično trasira površinski neravni sloj, te da se koristi za potrebe mještana i obreda na groblju;

- Zoran Barić je dozvolio trasiranje puta širine 3-4m povrh svoje parcele (kuda je ranije i bila pješačka staza do groblja), dok obitelj pok. Ante-Anćeta Barića nismo uspjeli pronaći i kontaktirati, a djelimično trasa puta i ograde zahvata i njihovu parcelu;

- Pored odavanja zahvalnosti gore pomenutima, koji su dozvolili da se na neki način koristi njihovo privatno zemljište, Odbor se istim povodom zahvaljuje i Danki Bariću i majci mu Mari zbog dopuštanja da se evo dvadeset godina za prolaz do groblja koristi njihova livada, pa i sada za vrijeme izvođenja ovih radova na ograđivanju.

Naravno, posebnu zahvalnost upućujemo Općinskom Načelniku u Ilijašu (Akifu Fazliću) na razumijevanju i pruženoj novčanoj pomoći, vlasnicima privatnih firmi: Almiru Haliloviću, Seadu-Seji Grbi, Vjekoslavu Juriću na nemaloj pomoći i saradnji, župniku župe „Čemerno“ don. Ivi Jeziđiću kao i Predsjedniku MZ Ljubina (Mehi Tabakoviću), vijećnici (Marioneti Ilić-Jureta) na posredovanju u sprovođenju akcije.

- Veliku zahvalnost upućujemo svim rođacima, susjedima i prijateljima koji imaju razumijevanje i koji učestvuju radom i novčanom prilozima u ovim aktivnostima (posebno ističemo Gustina Barića i ostale nasljednike pok. Ivana Barića-Perkanovića), Zdenku Gunjević, sinove pok Prikana (Pepu, Matu i Radu), te Peru i Jelku Ivanić koji su uplatili novčani prilog za ovu namjenu iako (nisu „obaveznici“) nemaju nikoga od svojih bližnjih u ovome groblju ukopanog.

Članovi Odbora podsjećaju da je 29 osoba (ili domaćina) uplatilo novčane priloge (od 50,00 do 1.000,00 KM) što i objavljujemo u uvom Izvještaju, dok ih ima desetak (što ih mi smatramo „obaveznicima“) koji se nisu odazvali ovome pozivu i učešću u ovim aktivnostima? Za sada ne objavljujemo njihova imena, jer očekujemo da će ispraviti taj „previd“ i uključiti se?! Ukoliko to ne učine, njihova imena će biti javno objavljena, kao i uskraćena prava na korišćenje ovoga groblja! U tu svrhu ćemo pripremiti poseban akt koji će regulisati prava i obaveze svih koji su zainteresirani za ovo groblje. To je neophodno, radi uvođenja više reda u tekuće održavanje groblja i pristupnog puta (čišćenje i košenje najmanje dva puta godišnje, te druge iskrsle potrebe i intervencije...).

- Ostatak novca u ovoj akciji (833,82 KM) planiramo utrošiti za nasipanje tamponom i održavanje pristupnog puta, kao i za tekuće održavanje puta i groblja.

 

 

 

 

 

Taracin Do na Facebook


www.taracin-do.com
Taračin Do sa okolicom